INTOPEX Group:
Intopex AS |
Intopex Forward OÜ |
Maardu Raudtee AS |
IFTL Group AS
Intopex Forwardi teenused

Intopex Forwardi teenused

Raudteeveod igat liiki veeremiga Intermodaalsed veod Veod uksest ukseni Gabariitsete ja ebagabariitsete kaupade veod Kaupade laadimis- ja kinnitusskeemide koostamise teenused ...

Raudteeveod

Paljudes riikides on transpordiliikidest esikohal raudteetransport, mis on seletatav selle transpordiliigi universaalsusega:  võimalusega teenindada vedudega kõiki majandusharusid praktiliselt kõigis kliimavöötmetes mistahes aastaajal, usaldusväärsuse ja vähese avariilisusega.
Raudteetransport on kiire ja ökoloogiliselt säästlik õhusaaste seisukohalt, tema peamiseks eeliseks on aga suur veovõime.

Veeremi suur valik võimaldab vedada erinevate mõõtmetega kaupu kuitahes kaugele ja mistahes laadimisviisiga.

Suuri kaubapartiisid on kõige soodsam vedada mööda raudteed, olenemata territooriumist, kus vedu toimub. Paljudel juhtudel on kaubad, mida loetakse autotranspordi jaoks ebagabariitseteks, raudteel vedamiseks gabariitsed, mis võimaldab märgatavalt vähendada ebagabariitse kauba veo hinda. 

Raudtee eelised:

  • Suhteliselt madal hind;
  • Minimaalsed kauba kaotsimineku või kahjustumise riskid;
  • Suur kandejõud;
  • Kauba kohaletoimetamine sõltumata ilmastikuoludest;
  • Lai valik erinevat tüüpi vaguneid kauba veoks, vagun valitakse lähtuvalt veetava kauba liigist, samuti veo ajast ja tingimustest;
  • Suuregabariidiliste ja ebagabariitsete kaupade veo võimalus;
  • Kaupade täpne saabumisaeg sihtkohta, kuna raudtee töötab kindla graafiku alusel, on koosseisude hilinemine viidud miinimumini.
  • Kiirestiriknevate toiduainete vedamisel raudteel on võimalus arvestada välja kauba teeloleku aeg. Kiirestiriknevate toiduainete vedu raudteel on võimalik tänu spetsiaalsele isotermilisele veeremile nagu termosvagunid, külmutusvagunid, tsisternvagunid piima, veini jms. vedamiseks, samuti külmikkonteinerid.